Navigatie
   - Home
 -
Aanmelden
 -
Inloggen
 -
Adverteren
 -
Forum
 -
Spelletjes
 -
F.A.Q.
 -
Voorwaarden
 -
Contact
 

Leuke Links
  - Leer geld te verdienen
- ConnectXS
-
PaardenDealer.nl
-
Leuke Ringtones
-
Prepaid Teveel?
-
DVD Kieken
-
Giftwinkel.nl
-
Snel afvallen
 

Shopping
  - Snel bruin worden
-
Super energie pil
-
Stop het snurken
-
Ontharen zonder pijn
-
Stop snel met roken
-
Goede nachtrust
-
Omega 3-6-9
-
Scherper geheugen
-
Een gespierd uiterlijk
-
Stop haaruitval
 

Statistieken
  - Actieve leden: 928
- Uitbetaald: 967,00
 

Advertenties
 
 
 

Voorwaarden van Klikvoorcash.nl.
Het onderstaande is van toepassing op Klikvoorcash.nl.

Door Klikvoorcash.nl te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden1. Persoonlijke gegevens:
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.


2. Aansprakelijkheid & schade:
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Klikvoorcash.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Klikvoorcash.nl en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Klikvoorcash.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Klikvoorcash.nl worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Klikvoorcash.nl Wanneer Klikvoorcash.nl hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Klikvoorcash.nl de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Klikvoorcash.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Klikvoorcash.nl niet geverifieerd. Onredelijk bezwarend is een beding dat voor het geval bij de uitvoering van de overeenkomst schade aan een derde wordt toegebracht door de gebruiker of door een persoon of zaak waarvoor deze aansprakelijk is, de wederpartij verplicht deze schade hetzij aan de derde te vergoeden, hetzij in haar verhouding tot de gebruiker voor een groter deel te dragen dan waartoe zij volgens de wet verplicht zou zijn. De gebruiker mag dus de wederpartij niet zomaar laten opdraaien voor schade die hij zelf veroorzaakt, bijvoorbeeld een lid van Klikvoorcash.nl fraudeert bij een adverteerder, dan is Klikvoorcash.nl niet aansprakelijk voor de geleden schade en dient de adverteerder deze te verhalen op het lid dat de fraude pleegt.


3. Toegang:
Klikvoorcash.nl behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.


4. Eigendomsrechten:
Klikvoorcash.nl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke of mondelinge toestemming van Klikvoorcash.nl of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.


5. Overige:
Klikvoorcash.nl verstuurt geen spam. Indien u email ontvangt van Klikvoorcash.nl, dan sluit die aan op uw vraag of verzoek. Zou u alsnog ongewenst e-mails ontvangen van Klikvoorcash.nl dan, kunt u dat melden en dan doen wij zo spoedig mogelijk het nodige om ervoor te zorgen dat u geen mails meer ontvangt.

Bij het aanmaken van een account dient u alle gegevens naar waarheid in te vullen

Klikvoorcash.nl geeft geen geld terug wanneer u advertentie's plaatst cq laat plaatsen en de resultaten tegenvallen, wij verplichten onszelf om er alles aan te doen om de klant op een eerlijke en correcte wijze te ondersteunen. Ook een adverteerder van Klikvoorcash.nl dient zich te houden aan deze algemene voorwaarden. Wanneer u of uw bedrijf zaken doet met Klikvoorcash.nl accepteert u deze algemene voorwaarden en zal u zich daaraan houden.

U dient minimaal een (1) keer in de 30 dagen een e-mail te lezen of een betaalde banner te klikken anders kan uw account verwijderd worden inclusief alle verdiensten.
U kunt een uitbetaling aanvragen als u een bedrag van 12.50 euro of meer hebt bereikt, de betaling zal binnen 45 werkdagen op uw bankrekening staan.
U mag uw account verwijderen maar houd er wel rekening mee dat alle gegevens dan verloren gaan, een openstaand saldo word dan niet overgemaakt, dit is een onomkeerbaar proces.
Een account mag niet geruild, vekocht, of overgenomen worden. Als wij erachter komen dat hier sprake van is dan behoud Klikvoorcash.nl het recht uw account met verdiensten te verwijderen.
Mocht iemand zeggen toestemming te hebben dan dient u dat eerst bij ons na te vragen.
U dient zelf 30% actief te zijn om verdiensten over uw referrals te ontvangen, dat betekent dus dat u van de 10 mailtjes er zelf 3 moet lezen om deze verdiensten te ontvangen.
U mag maar een (1) account hebben per adres (lees IP adres Huishouden), als er meer accounts op hetzelfde adres zich aanmelden dan zien wij dat als fraude en worden de accounts met alle verdiensten direct verwijderd.
U dient 13 jaar of ouder zijn om u aan te melden bij Klikvoorcash.nl en in het bezit van een eigen bankrekening.
Het is niet toegestaan leden te vergoeden voor het aanmelden op KlikVoorCash.nl zonder uitdrukkelijke toestemming van KlikVoorCash.nl. Een uitzondering hierop is de website eurorefs.nl voor deze website hoeft geen toestemming aangevraagd te worden.
Bij tegenvallende resultaten behoudt Klikvoorcash.nl zich het recht ten aller tijde te stoppen met de site. Saldo boven de €12.50.- worden alsnog door Klikvoorcash.nl voldaan.

 
Links
  Geld verdienen
Meld je aan en verdien
Relaxed Verdienen!!!
Betaalde mails! Aanrader!!!
Geld verdienen mail
Snel Cashen!!!
300 in 20 minuten verdienen !
Iemand verrassen?
Wordt jij de beste gangster ?
Win een Xbox 360
Uw link hier?
 

Advertentie
     

Aanraders
  - Win een PS3
-
Win een HD-TV
-
Win een waardebon
-
Win 1000 EUR kerstgeld
-
Win een LCD-scherm
 

Partners
    gptmanager.nl
  
fastlayouts.nl
  
ccplugins.nl
 
© KlikVoor€ash.nl | Onderdeel van CXSmedia.nl